Sveikatos priežiūra

Visuomenės sveikatos specialistė

Žaneta Staniulienė

I aukštas, 111 kab.
El. p. zaneta.staniuliene@vvsb.lt
Tel. +370 659 49271

 

Darbo laikas

Darbo diena Darbo laikas Pietų pertrauka
Pirmadienis 8.00 – 16.00 val 11.15 – 11.45 val
Antradienis 8.00 – 16.00 val 11.15 – 11.45 val
Trečiadienis 8.00 – 16.00 val 11.15 – 11.45 val
Ketvirtadienis 8.00 – 16.00 val 11.15 – 11.45 val
Penktadienis 8.00 – 14.30 val 11.15 – 11.45 val

 

Veiklos kryptys:

  1. Tvarko ir analizuoja duomenis apie mokinių sveikatą;
  2. Teikia asmens sveikatos priežiūros įstaigų specialistų rekomendacijas dėl mokinių sveikatos mokyklos vadovo įgaliotam asmens duomenis tvarkyti darbuotojui bei koordinuoja šių rekomendacijų įgyvendinimą;
  3. Identifikuoja mokyklos aplinkoje visuomenės sveikatos rizikos veiksnius;
  4. Teikia sveikatos žinias mokyklos bendruomenei apie sveikatos išsaugojimą ir sveikatos stiprinimo būdus;
  5. Planuoja, taiko užkrečiamųjų ligų ir jų plitimo profilaktikos bei kontrolės priemones;
  6. Teikia ir koordinuoja pirmosios pagalbos teikimą mokykloje;
  7. Dalyvauja mokyklos vaiko gerovės komisijos veikloje;
  8. Prižiūri mokinių maitinimo organizavimo atitiktį maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. 964 „Dėl Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatytiems reikalavimams;
  9. Padeda mokyklai įgyvendinti asmens sveikatos priežiūros specialistų rekomendacijas mokiniams, sergantiems lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis.