Misija ir vizija

Misija

Teikti kokybišką pradinį ir pagrindinį (I dalies) išsilavinimą, glaudžiai bendradarbiaujant mokytojams, tėvams, mokiniams ir visuomenei. Ugdyti dorą, išsilavinusią, tolerantišką, kūrybišką asmenybę, gebančią sėkmingai gyventi sparčiai besikeičiančioje visuomenėje, pasiruošusią tęsti mokymąsi švietimo institucijose, teikiančiose vidurinį išsilavinimą.

Vizija

Vilniaus Baltupių progimnazija – vienoje gretoje su pirmaujančiomis Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklomis, kuriose vykdomos pradinio ir pagrindinio (I dalies) ugdymo programos.

Vertybės

Vilniaus Baltupių progimnazijos vertybės remiasi pagarba, pasitikėjimu, saviverte; atvirumu – ir naujovėms, ir tradicijoms; aiškumu – dalykiškumu, argumentuotu, visiems suprantamu bendravimu; dialogu – įsiklausymu, įsitraukimu ir įtraukimu į bendrų reikalų svarstymą, sprendimų priėmimą; unikalumu – savitumu, kūrybiškumu, nestandartiniu, savarankišku ir kritiniu mąstymu.

Mokyklos bendruomenės siūlomos ir akcentuojamos vertybės 2023-2027 metų strategijoje:

  1. Pagarba
  2. Pilietiškumas
  3. Tolerancija
  4. Atsakingumas
  5. Bendradarbiavimas
  6. Kūrybiškumas
  7. Atvirumas naujovėms