Laisvos darbo vietos

Prie komandos kviečiame prisijungti:

Direktoriaus pavaduotoją ugdymui (įtraukusis ugdymas ir neformalusis švietimas) – 1 etatas, terminuota darbo sutartis;

Socialinį pedagogą – 1 etatas, terminuota darbo sutartis;

Mokytojo padėjėją – 0,625 et., terminuota darbo sutartis;

Psichologą – 0,25 et., neterminuota darbo sutartis;

Valytoją – 1 etatas, neterminuota darbo sutartis;

 

 

Informaciją apie duomenų tvarkymą rasite čia: https://www.baltupiuprogimnazija.vilnius.lm.lt/asmens-duomenu-apsauga/