Metodinė taryba

Loreta Novickienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui –  pirmininkė;

Aurelija Balkuvienė, lietuvių kalbos metodinės grupės pirmininkė – narė;

Jovita Striukienė, pradinio ugdymo metodinės grupės pirmininkė – narė;

Jurga Ginevičienė, pradinių klasių mokytoja ekspertė – narė;

Inga Pakalnienė, socialinių ir gamtos mokslų metodinės grupės pirmininkė – narė;

Aistė Andžiūtė, užsienio kalbų metodinės grupės pirmininkė – narė;

Renata Sakalauskienė, menų ir fizinio ugdymo metodinės grupės pirmininkė – narė, sekretorė;

Angelė Kniežienė, matematikos ir informacinių technologijų metodinės grupės pirmininkė – narė;

Evelina Saliutatė, istorijos mokytoja metodininkė – klasių vadovų metodinės grupės pirmininkė – narė.