Metodinė taryba

  • Gintarė Vilkienė, lietuvių kalbos metodinės grupės pirmininkė – pirmininkė;
  • Loreta Novickienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui – kuruojanti administratorė;
  • Asta Mitrikienė, pradinio ugdymo metodinės grupės pirmininkė – narė;
  • Jurga Ginevičienė, pradinių klasių mokytoja ekspertė – narė;
  • Inga Pakalnienė, socialinių ir gamtos mokslų metodinės grupės pirmininkė – narė;
  • Gediminas Bernadišius, užsienio kalbų metodinės grupės pirmininkas – narys;
  • Renata Sakalauskienė, menų ir fizinio ugdymo metodinės grupės pirmininkė – narė, sekretorė;
  • Galina Motuzienė, matematikos ir informacinių technologijų metodinės grupės pirmininkė – narė;
  • Evelina Saliutatė, istorijos mokytoja metodininkė – klasių vadovų metodinės grupės pirmininkė – narė.
Šrifto dydžio keitimas
Kontrastas