Progimnazijos administracija

Direktorė
Ligita Visockienė,
el. paštas direktorius@baltupiu.vilnius.lm.lt,
tel. 8 67941184.

Gyvenimo aprašymas

DIREKTORĖS 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

DIREKTORĖS 2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

     DIREKTORĖS 2022 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Gražina Židonienė (atsakinga už 1-4 klases),
el. paštas pradine@baltupiu.vilnius.lm.lt,
tel. 8 673 93355.

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Loreta Novickienė (atsakinga už 5-8 klases),
el. paštas pagrindine@baltupiu.vilnius.lm.lt,

tel. 8 673 93886.

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Kristina Beinorienė (atsakinga už neformalųjį švietimą ir įtraukųjį ugdymą),

el. paštas neformalus.ugdymas@baltupiu.vilnius.lm.lt,

tel. 8 675 65813.

 

Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams
Jurgita Kilpytė,
el. paštas ugdymo.aprupinimas@baltupiu.vilnius.lm.lt,
tel. 8 5 2762657