Apie progimnaziją

Siekis – teikti kokybišką pradinį ir pagrindinį (I dalies) išsilavinimą, glaudžiai bendradarbiaujant mokytojams, tėvams, mokiniams ir visuomenei.

Ugdyti dorą, išsilavinusią, tolerantišką, kūrybišką asmenybę, gebančią sėkmingai gyventi sparčiai besikeičiančioje visuomenėje, pasiruošusią tęsti mokymąsi švietimo institucijose, teikiančiose vidurinį išsilavinimą.

Rugsėjo pirmoji

Renginiai

Nuorodos

Projektai

Projektas
Projektas
Kuriame Lietuvos ateitį