Psichologas

Jurga Glemžaitė

I aukštas, 127 kab.
El. p.  pagalba@baltupiu.vilnius.lm.lt
Tel. 8 672 78635

 

Darbo laikas

Darbo diena Darbo laikas Kontaktinės valandos Nekontaktinės valandos Pietų pertrauka
Pirmadienis 9.00 – 18.00 9.00 – 14.30 15.00 – 18.00 14.30 – 15.00
Antradienis 9.00 – 18.00 9.00 – 14.30 15.00 – 18.00 14.30 – 15.00
Trečiadienis 9.00 – 18.00 9.00 – 14.30 15.00 – 18.00 14.30 – 15.00
Ketvirtadienis 8.00 – 16.30 9.00 – 14.00 8.00 – 9.00

14.30 – 16.30

14.00 – 14.30
Penktadienis 9.00 – 11.20 9.00 – 11.20

Psichologės asistentė

Simona Burlėgaitė

III aukštas, 308 kab.
El. p.  pagalba@baltupiu.vilnius.lm.lt

 

Darbo laikas

Darbo diena Darbo laikas Kontaktinės valandos Nekontaktinės valandos Pietų pertrauka
Pirmadienis

13.00 – 16.30

13.00 – 16.30 15.00 – 15.30
Antradienis

Trečiadienis

8.00 – 12.00

8.00-12.00 11.30 – 12.00
Ketvirtadienis

8.00 – 16.30

8.00 – 14.30 14.30 – 16.30 13.00 – 13.30
Penktadienis

8.00 – 15.00

8.00-12.00 12.00 – 15.00 13.00 – 13.30

Psichologinės pagalbos tikslas – padėti mokiniui spręsti emocines ir elgesio problemas,  skatinti ir stiprinti gebėjimą bendrauti bei mokytis, užtikrinti palankias psichologines sąlygas ugdymo(si) procese.

Veiklos sritys:

 • psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčių mokinių ir jų tėvų (globėjų, rūpintojų) konsultavimas;
 • mokinio galių ir sunkumų, raidos ypatumų, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų, vaiko brandumo mokytis pagal pradinio ugdymo programas įvertinimas;
 • individualių rekomendacijų rengimas mokinio psichologinėms, asmenybės ir ugdymosi problemoms spręsti;
 • prevencinių programų inicijavimas, rengimas ir įgyvendinimas;
 • mokyklos bendruomenės švietimas vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais;
 • mokyklai aktualių tyrimų atlikimas;
 • bendradarbiavimas su mokytoju, specialiuoju pedagogu, logopedu, socialiniu pedagogu, kitais specialistais bei darbas su jais komandoje  sprendžiant mokinio problemas;
 • bendradarbiavimas su mokyklos bendruomene, kitomis institucijomis (Vaiko teisių apsaugos tarnybomis, psichikos sveikatos centrais, policija ir kt.).

Psichologo pagalba mokykloje gali būti teikiama:

 • kai kreipiasi pats moksleivis (reikalingas tėvų sutikimas konsultacijoms);
 • kai prašo moksleivio tėvai (teisėti globėjai);
 • kai siunčia mokytojai, socialiniai pedagogai (gavus tėvų/globėjų sutikimą);
 • kai prašo Vaiko teisių apsaugos tarnyba ar kitos institucijos.

Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašas