Psichologas

Jurga Glemžaitė

I aukštas, 127 kab.
El. p. psichologas@baltupiu.vilnius.lm.lt
Tel. 8 674 28476

 

Darbo laikas

Darbo diena Darbo laikas Kontaktinės valandos Nekontaktinės valandos Pietų pertrauka
Pirmadienis 9.00 – 18.00  9.00 – 14.00  14.30 – 18.00  14.00 – 14.30 
Antradienis 9.00 – 18.00  9.00 – 14.30  15.00 – 18.00  14.30 – 15.00 
Trečiadienis 9.00 – 18.00  9.00 – 14.30  15.00 – 18.00  14.30 – 15.00 
Ketvirtadienis 8.00 – 16.30  9.00 – 14.30  8.00 – 9.00 

15.00 – 16.30 

14.30 – 15.00 
Penktadienis 9.00 – 11.20  9.00 – 11.20 

Eimantas Pranauskas

II aukštas, 209 kab.

El. p. eimantas@vaikopsichologas.lt

Tel. 8 694 33300

 

Darbo laikas

Darbo diena Darbo laikas Kontaktinės valandos Nekontaktinės valandos Pietų pertrauka
Pirmadienis
Antradienis 7.30 – 17.00  8.00 – 13.45  14.15 – 17.00  13.45 – 14.15 
Trečiadienis 7.30 – 17.00  8.00 – 13.45  14.15 – 17.00  13.45 – 14.15 
Ketvirtadienis 7.30 – 17.00  8.00 – 12.45  13.15 – 17.00  12.45 – 13.15 
Penktadienis 7.30 – 17.00  8.00 – 13.45 14.15 – 17.00  13.45 – 14.15 

 

Psichologinės pagalbos tikslas – padėti mokiniui spręsti emocines ir elgesio problemas, skatinti ir stiprinti gebėjimą bendrauti bei mokytis, palaikyti palankias psichologines sąlygas ugdymo(si) procese.

Veiklos sritys:

 • psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčių mokinių ir jų tėvų (globėjų, rūpintojų) konsultavimas;
 • mokinio galių ir sunkumų, raidos ypatumų, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų, vaiko brandumo mokytis pagal pradinio ugdymo programas įvertinimas;
 • individualių rekomendacijų rengimas mokinio psichologinėms, asmenybės ir ugdymosi problemoms spręsti;
 • prevencinių programų inicijavimas, rengimas ir įgyvendinimas;
 • mokyklos bendruomenės švietimas vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais;
 • mokyklai aktualių tyrimų atlikimas;
 • bendradarbiavimas su mokytoju, specialiuoju pedagogu, logopedu, socialiniu pedagogu, kitais specialistais bei darbas su jais komandoje sprendžiant mokinio problemas;
 • bendradarbiavimas su mokyklos bendruomene, kitomis institucijomis (Vaiko teisių apsaugos tarnybomis, psichikos sveikatos centrais, policija ir kt.).

Psichologo pagalba mokykloje gali būti teikiama:

 • kai kreipiasi pats mokinys (reikalingas tėvų (globėjų, rūpintojų sutikimo konsultacijoms);
 • kai prašo mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai);
 • kai siunčia mokytojai, socialiniai pedagogai (gavus tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą);
 • kai prašo Vaiko teisių apsaugos tarnyba ar kitos institucijos.

Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašas