Vaiko gerovės komisija (VGK)

Vaiko gerovės komisijos sudėtis 2022-2023 m. m.

 • Kristina Beinorienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui – komisijos pirmininkė;
 • Dovilė Martinonienė, specialioji pedagogė – pirmininkės pavaduotoja;
 • Gražina Židonienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui – narė;
 • Loreta Novickienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui – narė;
 • Giedrius Krušnauskas, socialinis pedagogas – narys;
 • Virginija Kančauskienė, socialinė pedagogė – narė;
 • Daiva Švirinaitė, logopedė – narė;
 • Irena Radžiūnienė, specialioji pedagogė – narė;
 • Jurga Glemžaitė, psichologė – narė;
 • Eimantas Pranauskas, psichologas – narys;
 • Progimnazijos visuomenės sveikatos specialistas – kviestinis narys.
 • Virginija Kančauskienė – komisijos sekretorė

Aktuali informacija