Specialusis pedagogas

Specialioji pedagogė
Dovilė Martinonienė
III aukštas, 310 kab.
El. p.: specialioji.pedagoge@baltupiu.vilnius.lm.lt
Tel.: 8 606 90906

Darbo laikas
Darbo diena Darbo laikas Kontaktinės valandos Nekontaktinės valandos Pietų pertrauka
Pirmadienis 7.00 – 16.30 8.00 – 14.00 7.00 – 8.00; 14.00-16.30 11.30 – 12.00
Antradienis 7.00 – 16.30 8.00 – 14.00 7.00 – 8.00; 14.00-16.30 11.30 – 12.00
Trečiadienis 7.00 – 16.30 8.00 – 14.00 7.00 – 9.00; 14.00-16.30 11.30 – 12.00
Ketvirtadienis 7.00 – 17.00 9.00 – 14.30 7.00 – 9.00; 14.30-17.00 11.30 – 12.00
Penktadienis 7.00 – 16.00 8.00 – 14.00 7.00 – 8.00; 14.00-16.00 11.30 – 12.00

Specialiojo pedagogo teikiamos paslaugos

  • Teikia specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniui ar mokinių grupei, atsižvelgdamas į kiekvieno specialiųjų ugdymosi poreikių mokinio gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus.
  • Konsultuoja mokytojus, kitus pagalbos mokiniui specialistus, mokinių tėvus (globėjus) specialiųjų poreikių mokinių ugdymo klausimais.
  • Šviečia progimnazijos bendruomenę specialiųjų poreikių mokinių ugdymo organizavimo, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais.

Specialusis pedagogas atlieka pedagoginį mokinio vertinimą (mokinių žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms).