Specialusis pedagogas

Specialioji pedagogė

Irena Radžiūnienė

III aukštas, 312 kab.

El. p.: spec.pedagoge.irena@gmail.com

Tel.: 8 699 30538

 

Darbo laikas

Darbo diena Darbo laikas Kontaktinės valandos Nekontaktinės valandos Pietų pertrauka
Pirmadienis 7.30 – 8.00

9.40 – 11.40

13.00 – 18.00

9.40 – 11.40

13.00 – 15.00

7.30 – 8.00

15.00 – 18.00

11.40 – 12.10
Antradienis 7.30 – 8.00

8.55 – 18.00

8.55 – 11.40

12.10 – 15.30

7.30- 8.00

15.30 – 18.00

11.40 – 12.10
Trečiadienis 7.30 – 17.45 8.00 – 11.40

12.10 – 15.10

7.30 – 8.00

15.10 – 17.45

11.40 – 12.10
Ketvirtadienis 7.30 -17.45 8.00 – 11.40

12.10 – 15.30

7.30 – 8.00

15.30 – 17.45

11.40 – 12.10
Penktadienis 8.00 – 13.19 8.00 – 13.19

 

Specialioji pedagogė
Dovilė Martinonienė
III aukštas, 310 kab.
El. p.: specialioji.pedagoge@baltupiu.vilnius.lm.lt
Tel.: 8 606 90906

Darbo laikas
Darbo diena Darbo laikas Kontaktinės valandos Nekontaktinės valandos Pietų pertrauka
Pirmadienis 7.00 – 18.30 8.00 – 14.30 7.00 – 8.00

14.30 – 18.30

11.30 – 12.00
Antradienis 7.00 – 18.30 8.00 – 14.00 7.00 – 8.00

14.00 – 18.30

11.30 – 12.00
Trečiadienis 7.00 – 18.30 8.00 – 14.30 7.00 – 8.00

14.30 – 18.30

11.30 – 12.00
Ketvirtadienis 7.00 – 18.30 8.00 – 16.00 7.00 – 8.00

16.00 – 18.30

11.30 – 12.00
Penktadienis 7.00 – 16.45 8.00 – 13.00 7.00 – 8.00

13.30 – 16.45

11.30 – 12.00

Specialiojo pedagogo teikiamos paslaugos

  • Teikia specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniui ar mokinių grupei, atsižvelgdamas į kiekvieno specialiųjų ugdymosi poreikių mokinio gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus.
  • Konsultuoja mokytojus, kitus pagalbos mokiniui specialistus, mokinių tėvus (globėjus) specialiųjų poreikių mokinių ugdymo klausimais.
  • Šviečia progimnazijos bendruomenę specialiųjų poreikių mokinių ugdymo organizavimo, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais.

Specialusis pedagogas atlieka pedagoginį mokinio vertinimą (mokinių žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms).