Vardas, pavardė El. paštas Telefonai
Ligita Visockienė
Direktorė
direktorius@baltupiu.vilnius.lm.lt
Darbo laikas – 7.00-15.30
Priima iš anksto suderintu laiku
8 67941184
Jurgita Stasevičiūtė-Radzevičienė
Raštinės vadovėIeva Urbietytė
Sekretorė
rastine@baltupiu.vilnius.lm.lt
Darbo laikas – 7.30-16.00
(8 5) 2778345
8 673 93953
Gražina Židonienė
Direktorės pavaduotoja ugdymui
(1-4 klasės)
pradine@baltupiu.vilnius.lm.lt (8 5) 2779201
8 673 93355
Loreta Novickienė
Direktorės pavaduotoja ugdymui
(5-8 klasės)
pagrindine@baltupiu.vilnius.lm.lt
Kristina Beinorienė
Direktorės pavaduotoja neformaliajam švietimui ir įtraukiajam ugdymui, socialinė pedagogė
neformalus.ugdymas@baltupiu.vilnius.lm.lt  8 675 65813
Jurgita Kilpytė
Direktorės pavaduotoja ūkio reikalams
ugdymo.aprupinimas@baltupiu.vilnius.lm.lt 8 674 17299
Božena Berseneva
Bibliotekininkė
biblioteka@baltupiu.vilnius.lm.lt
Dovilė Martinonienė
Specialioji pedagogė
specialioji.pedagoge@baltupiu.vilnius.lm.lt 8 606 90906
Daiva Švirinaitė
Logopedė
daiva.svirinaite@gmail.com 8 672 78453
Virginija Kančauskienė
Socialinė pedagogė
(1-4 klasės)
socped.pradine@baltupiu.vilnius.lm.lt 8 674 17365
Rasa Šablevičienė
Socialinė pedagogė
(5-8 klasės)
socped@baltupiu.vilnius.lm.lt 8 673 93831
Jurga Glemžaitė
Psichologė
psichologas@baltupiu.vilnius.lm.lt 8 672 78635
Simona Burlėgaitė

Psichologės asistentė

pagalba@baltupiu.vilnius.lm.lt
Karolina Kukliauskaitė
Visuomenės sveikatos specialistė
karolina.kukliauskaite@vvsb.lt 866403523