Projektas „Energijos vartojimo efektyvumo didinimas Vilniaus Baltupių vidurinėje mokykloje“

1. 2009 m. birželio 17 d. Vilniaus Baltupių vidurinė mokykla, Viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra ir Lietuvos Respublikos ūkio ministerija pasirašė Projekto „Energijos vartojimo efektyvumo didinimas Vilniaus Baltupių vidurinėje mokykloje“ projekto kodas Nr. VP3-3.4-ŪM-04-R-01-011 finansavimo ir administravimo sutartį, pagal kurią yra skiriama tinkamų finansuoti išlaidų suma – 2 207 722,00 LT.  Pagal šią sutartį suteikiamas finansavimas yra Europos Sąjungos Sanglaudos fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.
2. Numatyti darbai padaryti.