Mokytojos Violetos Repšytės DAILĖS KLASĖS paroda „Bangelės“

Mokytojos Violetos Repšytės DAILĖS KLASĖS paroda „Bangelės“

Neramios jūros bangos mus gali įaudrinti, gali raminti… O kai bangos neramios, žaismingos, spalvotos ir nugulusios vaikų darbuose… Jos ne ramina, jos įkvepia! Įkvepia naujiems darbams… O kiekviena spalva, gausioj paletėj, skirtingai veikia mūsų mintis, mūsų jausmus… Spalvos atspindi žmogaus gyvenimą, kuris, ne paslaptis, spalvotas ir jautrus…