Informacija dėl ugdymo proceso sustabdymo (nuolat atnaujinama)

Informacija dėl ugdymo proceso sustabdymo (nuolat atnaujinama)

Vadovaujantis Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos bei Vilniaus miesto savivaldybės administracijos naujausia informacija ir dokumentais,

informuojame, jog:

  1. mokiniams nuo 2020-03-13 iki 2020-03-27 nustatomos privalomos vaikų atostogos.
  2. nuo 2020-03-16 iki 2020-03-27 mokytojai dirba nuotoliniu būdu, ruošiasi galimam nuotoliniam mokinių mokymui po 2020-03-27.

Su mokytojais galima susisiekti e-dienynu.

Aktyvūs komunikacijos kanalai:

Direktorė Ligita Visockienė – direktorius@baltupiu.vilnius.lm.lt, tel. 8 673 93841;

Raštinės vadovė Jurgita – rastine@baltupiu.vilnius.lm.lt, tel. 8 673 93953;

Pavaduotoja Gražina – 8 673 93355;

Pavaduotoja Kristina – 8 675 65813;

Socialinė pedagogė Ronalda – 8 674 17365;

Socialinė pedagogė Lina – 8 673 93886.

LAISVAI PRIEINAMOS METODINĖS PRIEMONĖS ELEKTRONINĖJE ERDVĖJE MOKYTOJAMS IR MOKINIAMS pagal Bendrąsias programas.

Bendra informacija dėl nuotolinio mokymo: https://www.smm.lt/web/lt/nuotolinis

Prašome atidžiai sekti informaciją progimnazijos interneto svetainėje ir e-dienyne.