Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Progimnazija dalyvauja projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001). Projektas finansuojamas ES struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis. Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą. Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką. Projekto įgyvendinimo metu vykdomos šios veiklos:

  • gamtos ir technologinių mokslų mokymo priemonių ir įrangos įsigijimas;
  • gamtos ir technologinių mokslų mokymui įsigytų mokymo priemonių ir įrangos panaudojimo ugdymo procese metodikų parengimas.

Įrangos įsigyjimas susideda iš trijų pirkimų.

Pirmojo pirkimo metu buvo perkamos 1-4 klasių mokiniams skirtos  gamtos ir technologinių mokslų mokymo priemonės ir įrangos komplektai. Šios priemonės jau pasiekė mokyklą, jų vertė – 3903,46 Eur.

Antrojo pirkimo metu buvo perkamos 5-8 klasių mokiniams skirtos gamtos ir technologinių mokslų mokymo priemonės ir įrangos komplektai. Priemonių vertė – 6183,10 Eur. Planuojama, kad priemonės į mokyklas bus pristatytos 2019 m. kovo mėn.

Trečiojo pirkimo metu buvo perkamos  5-8 klasių mokiniams skirtos  gamtos ir technologinių mokslų mokymo priemonės ir  įrangos komplektai už likusias projekto lėšas.  Buvo skirti 9152 Eur, o prekių pasirinkome už 9094,50 Eur.

2017–2019 m. beveik visos šalies mokyklos (717 mokyklų), kurios vykdo pradinio ugdymo ir pagrindinio ugdymo I pakopos programas, bus aprūpintos gamtos mokslų, šiuolaikinių technologijų, iš dalies matematikos ir informacinių technologijų mokymo priemonėmis ir įranga. Tam yra skirtos Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos, iš viso – 6 950 880,43 eurų. Projektas turi 76 partnerius, kurie yra visos šalies savivaldybės ir 16 valstybinių bendrojo ugdymo mokyklų.