Gegužės 19 d. – pažintinės-kultūrinės veiklos diena

Gegužės 19 d. – pažintinės-kultūrinės veiklos diena

Vadovaujantis Vilniaus Baltupių progimnazijos 2015-2017 m. m. ugdymo planu, gegužės 19 d. mokiniams organizuojama pažintinės-kultūrinės veiklos diena.

Diena skirta pažintinei-edukacinei ekskursijai po Lietuvą ir Baltijos šalis.

Pagrindinis veiklos uždavinys: skatinti pažinti savo regioną, šalį, jos papročius bei tradicijas.

5-8 klasių mokinių pažintinės-kultūrinės veiklos dienos išvykos:

Klasė Atsakingi asmenys Pažintinė – kultūrinė veikla
5a S. Gaižutytė, Ž. Guobys, A. Jakštaitė- Kemenko, L. Rinkevičienė Marcinkonių apylinkės
5b,5d H. Volynec, E. Urbonienė, L. Kemzūrienė Rumšiškių etnografinis muziejus
5c V. Repšytė, S. Kazurienė Medininkų pilis
6a, 6b, 7a E. Koverovienė, I. Pakalnienė, A. Žiūkienė, G. Bernadišius Panemunės pilys
6c, 6d L. Pilipauskienė, O. Bielko, Ž. Kavoliūnienė, Tartu-Talinas
7b, 7c, 7d E.Saliutaitė, D.Žabienė, G.Motuzienė Klaipėdos krašto apylinkės

 

8a, 8c L. Krūminienė, A.Balkuvienė, J.Jankuvienė Ventės ragas
8b D. Zaveckienė, J.Daubarienė Viniaus miesto apylinkės