Mokinių priėmimo komisija


  1. Kristina Beinorienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui – pirmininkė;
  2. Gražina Židonienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui – narė;
  3. Ronalda Sakavičiūtė-Cijūnaitė, socialinė pedagogė – narė;
  4. Daiva Švirinaitė, logopedė, spec. pedagogė – narė;
  5. Asta Mitrikienė, pradinių klasių mokytoja – narė;
  6. Inga Pakalnienė, istorijos, etikos mokytoja, progimnazijos tarybos narė – narė;
  7. Jurgita Stasevičiūtė-Radzevičienė, raštinės vadovė – komisijos sekretorė.