Mokinių priėmimo komisija


Kristina Beinorienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui – pirmininkė;
Gražina Židonienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui – narė;
Donalda Bučinskienė, socialinė pedagogė – narė;
Daiva Švirinaitė, logopedė, spec. pedagogė – narė;
Asta Mitrikienė, pradinių klasių mokytoja – narė;
Loreta Pilipauskienė, matematikos mokytoja, progimnazijos tarybos narė – narė;
Jurgita Stasevičiūtė-Radzevičienė, raštinės vadovė – komisijos sekretorė.

 

Mokinių priėmimo komisijos posėdžių grafikas:

– birželio 3 d., pirmadienį, 13.00 val.
– birželio 10 d., pirmadienį, 13.00 val.

– birželio 20 d., ketvirtadienį, 13 val.

– rugpjūčio 26 d., pirmadienį, 13.00 val.