Dėkojame už paramą


Mieli Baltupių mokyklos bendruomenės nariai!

DĖKOJAME visiems už paramą mokyklai ir kviečiame ją vėl paremti, pervedant 2% Jūsų pajamų mokesčio.

Į Paramos mokyklai fondą Jūs pervedėte:

 • 2004 m. – 36 000 Lt.
 • 2005 m. – 44 000 Lt.
 • 2006 m. – 46 629 Lt.
 • 2007 m. – 37 453 Lt.
 • 2008 m. – 27 937 Lt.
 • 2009 m. – 34 183 Lt.
 • 2010 m. – 17 395 Lt.
 • 2011 m. – 16 617,30 Lt.
 • 2012 m. – 14 041,27 Lt.
 • 2013 m. – 16 950 Lt.
 • 2014 m. – 16 530,04 Lt.
 • 2015 m. – 4864,48 Eur
 • 2016 m. – 6124,55 Eur

Skirkite 2% savo pajamų mokesčio Vilniaus Baltupių progimnazijai!

Lietuvos gyventojai, deklaruodami savo pajamas už praėjusius metus, 2% savo pajamų mokesčio gali skirti pasirinktai nevyriausybinei ar biudžetinei organizacijai. Ši parama mokesčių mokėtojui nieko nekainuoja. Remdami Vilniaus Baltupių progimnaziją Jūs prisidėsite prie mokyklos aplinkos gerinimo, mokymo priemonių įsigijimo ir t.t.

Vilniaus Baltupių vidurinės mokyklos mokinių tėvų paramos mokyklai fondo rekvizitai:
Įmonės kodas: 1250 85276
Adresas: Didlaukio g. 23, Vilnius
Banko pavadinimas: SEB Vilnaius bankas
Banko kodas: 70440
Atsiskaitomosios sąskaitos numeris:LT617044060000326181

Kaip galima skirti savo 2% mokyklai?
1. Elektroniniu būdu. Norint elektroniniu būdu paskirti 2 procentus pajamų mokesčio paramai Jums reikės:

2. Užpildant prašymo pervesti 2 proc. nuo gyventojų pajamų mokesčio formą FR0512 (versija 03) popierinį variantą.

Užpildytą prašymo formą (popierinį variantą) įdėkite į paprastą voką ir užklijuokite, o ant užklijavimo vietos pasirašykite. Voką nuneškite arba nusiųskite į teritorinį mokesčių inspekcijos skyrių.

Formą FR0512 (versija 03) pildykite DIDŽIOSIOMIS SPAUSDINTINĖMIS  raidėmis.
1 laukelyje įrašomas gyventojo mokesčių mokėtojo asmens kodas.
2 laukelyje įrašomas telefono kodas ir numeris.
3V laukelyje įrašomas gyventojo VARDAS.
3P laukelyje įrašoma gyventojo PAVARDĖ.
4 laukelį įrašomas gyventojo ADRESAS.
5 laukelyje įrašomas mokestinis laikotarpis  2016
6S laukelis įrašomas „X“ ženklas.
E1 laukelyje įrašomas skaičius 2 – kai pajamų mokesčio dalį pageidaujama skirti vienetui, turinčiam teisę gauti paramą.
E2 laukelyje įrašomas paramos gavėjo kodas –  1250 85276
E4 laukelyje įrašoma prašoma pervesti pajamų mokesčio dalis (procentais) 2,00 .

E5 laukelis užpildomas, kai gyventojas tam pačiam E2 laukelyje nurodytam paramos gavėjui  pajamų mokesčio dalį pageidauja skirti ilgiau kaip vienerius metus. Tokiu atveju E5 laukelyje turi būti įrašomi laikotarpio pabaigos metai, t.y. paskutinis mokestinis laikotarpis, kurio pajamų mokesčio dalį prašoma pervesti. E5 laukelyje įrašomas laikotarpis neturi būti ilgesnis kaip 5 metai, pradedant skaičiuoti nuo prašymo 5 laukelyje nurodytų metų. Pavyzdžiui, siekiant paskirti 2016, 2017, 2018, 2019 ir 2020 m. mokestinių laikotarpių pajamų mokesčio dalį, pakaks pateikti tik vieno – 2016 m. – mokestinio laikotarpio prašymą, kurio E5 laukelyje yra įrašyti 2020 m. Atsižvelgiant į tokį prašymą, pajamų mokesčio dalis bus pervesta nuo 2016, 2017, 2018, 2019 ir 2020 m. mokestinių laikotarpių pajamų, todėl 2016–2020 m. laikotarpio prašymų gyventojui teikti nereikės.

PRAŠYMO PERVESTI PAJAMŲ MOKESČIO DALĮ VIENETAMS, TURINTIEMS TEISĘ GAUTI PARAMĄ, IR (ARBA) POLITINĖMS PARTIJOMS FR0512 FORMOS, PAPILDOMO LAPO FR0512P FORMOS UŽPILDYMO IR PATEIKIMO TAISYKLĖS