Dėkojame už paramą


Mieli Baltupių progimnazijos bendruomenės nariai!

DĖKOJAME visiems už paramą mokyklai ir kviečiame ją vėl paremti, pervedant 2% Jūsų pajamų mokesčio.

Jūs pervedėte:

 • 2004 m. – 36 000 Lt.
 • 2005 m. – 44 000 Lt.
 • 2006 m. – 46 629 Lt.
 • 2007 m. – 37 453 Lt.
 • 2008 m. – 27 937 Lt.
 • 2009 m. – 34 183 Lt.
 • 2010 m. – 17 395 Lt.
 • 2011 m. – 16 617,30 Lt.
 • 2012 m. – 14 041,27 Lt.
 • 2013 m. – 16 950 Lt.
 • 2014 m. – 16 530,04 Lt.
 • 2015 m. – 4864,48 Eur
 • 2016 m. – 6124,55 Eur

Skirkite 2% savo pajamų mokesčio Vilniaus Baltupių progimnazijai!

Lietuvos gyventojai, deklaruodami savo pajamas už praėjusius metus, 2% savo pajamų mokesčio gali skirti pasirinktai nevyriausybinei ar biudžetinei organizacijai. Ši parama mokesčių mokėtojui nieko nekainuoja.
Remdami Vilniaus Baltupių progimnaziją Jūs prisidėsite prie mokyklos aplinkos gerinimo, mokymo priemonių įsigijimo ir pan.

Kaip galima skirti savo 2% mokyklai?
1. Elektroniniu būdu. Norint elektroniniu būdu paskirti 2 procentus pajamų mokesčio paramai Jums reikės:
– elektroninės bankininkystės;
– programos “ABBYY eFormFiller 2.5″ ir formos “FR0512″;
– elektroninio 2 procentų pajamų mokesčio paskyrimo paramai instrukcijos. (Prisijunkite prie VMI deklaravimo sistemos adresu: http://deklaravimas.vmi.lt ir pasirinkite nuorodą: Internetinės bankininkystės vartotojams).

 1. Užpildant prašymo pervesti 2 proc. nuo gyventojų pajamų mokesčio formą FR0512 (versija 03) popierinį variantą. (Forma FR0512 (versija 03)  ir formos FR0512 (versija 03) pildymo instrukcija pridėta).

Prašymas turi būti užpildomas, laikantis tokių reikalavimų:

 • turi būti užpildomas juodu arba tamsiai mėlynu rašikliu (rašalu);
 • tekstas turi būti įrašytas didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis;
 • raidės ir skaičiai turi būti įrašyti tiksliai į jiems skirtas vietas, nepažeidžiant nurodytų laukų linijų;
 • brūkšneliai tarp raidžių ar skaičių turi būti įrašyti atskiruose langeliuose;
 • kai įrašomas rodiklis turi mažiau ženklų negu atitinkamame laukelyje jam yra skirta vietų, tai tuščios vietos (tušti langeliai) gali būti paliekamos tiek kairėje, tiek dešinėje laukelio pusėse;
 • neužpildomuose laukeliuose neturi būti rašoma jokių brūkšnelių ar kitų simbolių;
 • kompiuteriu užpildytame prašyme turi išlikti originalo formos proporcijos.

Užpildytą prašymo formą (popierinį variantą) įdėkite į paprastą voką ir užklijuokite, o ant užklijavimo vietos pasirašykite.
Voką nuneškite arba nusiųskite į teritorinį mokesčių inspekcijos skyrių.

Formą FR0512 (versija 03) pildykite DIDŽIOSIOMIS SPAUSDINTINĖMIS  raidėmis.

1 laukelyje įrašomas gyventojo mokesčių mokėtojo asmens kodas.

2 laukelyje įrašomas telefono kodas ir numeris.

3V laukelyje įrašomas gyventojo VARDAS.

3P laukelyje įrašoma gyventojo PAVARDĖ.

4 laukelį įrašomas gyventojo ADRESAS.

5 laukelyje įrašomas mokestinis laikotarpis  2018

6S laukelis įrašomas „X“ ženklas.

E1 laukelyje įrašomas skaičius 2 – kai pajamų mokesčio dalį pageidaujama skirti vienetui, turinčiam teisę gauti paramą.

E2 laukelyje įrašomas paramos gavėjo kodas –  190000894

E4 laukelyje įrašoma prašoma pervesti pajamų mokesčio dalis (procentais) 2,00 .

E5 laukelis užpildomas, kai gyventojas tam pačiam E2 laukelyje nurodytam paramos gavėjui  pajamų mokesčio dalį pageidauja skirti ilgiau kaip vienerius metus. Tokiu atveju E5 laukelyje turi būti įrašomi laikotarpio pabaigos metai, t.y. paskutinis mokestinis laikotarpis, kurio pajamų mokesčio dalį prašoma pervesti. E5 laukelyje įrašomas laikotarpis neturi būti ilgesnis kaip 5 metai, pradedant skaičiuoti nuo prašymo 5 laukelyje nurodytų metų. Pavyzdžiui, siekiant paskirti 2018, 2019, 2020, 2021 ir 2022  m. mokestinių laikotarpių pajamų mokesčio dalį, pakaks pateikti tik vieno – 2018 m. – mokestinio laikotarpio prašymą, kurio E5 laukelyje yra įrašyti 2022 m. Atsižvelgiant į tokį prašymą, pajamų mokesčio dalis bus pervesta nuo 2018, 2019, 2020, 2021 ir 2022 m. mokestinių laikotarpių pajamų, todėl 2019–2022 m. laikotarpio prašymų gyventojui teikti nereikės.