Specialioji pedagogė

separator-cyrus-infosolutions2Specialioji pedagogėseparator-cyrus-infosolutions

Image447

Jolanta Barščauskaitė

Kabinetas yra III aukšte priešais 309 kab.

El. paštas – specpedagoge.baltupiu@gmail.com

 

 

  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
Darbo laikas  11.00-14.15 val.  9.55-12.50 val.
 9.55-12.50 val.
 9.55-12.50 val.
 
Pietų pertrauka  13.00-13.30 val.  12.50-13.20 val.
 12.50-13.20 val.
 12.50-13.20 val.
 

Specialiosios pedagogės pagalbos paskirtis mokykloje:

  • Specialusis pedagogas atlieka pedagoginį mokinio vertinimą, nustato jo specialiuosius ugdymosi poreikius, mokinių žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms.
  • Teikia specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniui ar mokinių grupei, atsižvelgdamas į kiekvieno specialiųjų ugdymosi poreikių mokinio gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus.
  • Konsultuoja mokytojus, kitus pagalbos mokiniui specialistus, mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) specialiųjų poreikių mokinių ugdymo klausimais.
  • Šviečia mokyklos bendruomenę specialiųjų poreikių mokinių ugdymo organizavimo, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais.