Progimnazijos administracija

Direktorė Ligita Visockienė, el. paštas direktorius@baltupiu.vilnius.lm.lt, tel. 8 673 93841.

DIREKTORĖS 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Gražina Židonienė (atsakinga už 1-4 klases), el. paštas pradine@baltupiu.vilnius.lm.lt, tel. 8 673 93355.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Kristina Beinorienė (atsakinga už 5-8 klases), el. paštas pagrindine@baltupiu.vilnius.lm.lt, tel. 8 675 65813.

Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams Jurgita Kilpytė, el. paštas ugdymo.aprupinimas@baltupiu.vilnius.lm.lt, tel. 8 5 2762657.