Progimnazijos metodinė taryba

Loreta Novickienė, matematikos ir informacinių technologijų metodinės grupės pirmininkė – pirmininkė;

Kristina Beinorienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui – kuruojanti administratorė;

Asta Mitrikienė, pradinio ugdymo metodinės grupės pirmininkė – narė;

Jurga Ginevičienė, pradinių klasių mokytoja ekspertė – narė;

Gintarė Vilkienė, lietuvių kalbos metodinės grupės pirmininkė – narė;

Inga Pakalnienė, socialinių ir gamtos mokslų metodinės grupės pirmininkė – narė;

Gediminas Bernadišius, užsienio kalbų metodinės grupės pirmininkas – narys;

Renata Sakalauskienė, menų ir fizinio ugdymo metodinės grupės pirmininkė – narė, sekretorė;

Galina Motuzienė, klasių vadovų metodinės grupės pirmininkė – narė.