Pareigybių aprašymai


Bibliotekininkas

Budėtojas-sargas

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1 – 4 klasės

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 5 – 8 klasės

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui – neformalus švietimas

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

IT specialistas

Kiemsargis

Laborantas

Logopedas

Mokytojo padėjėjas

Pastatų prižiūrėtojas

Psichologas

Raštinės vadovas

Rūbininkas

Sekretorius

Socialinis pedagogas 1-4 klasės

Socialinis pedagogas 5-8 klasės

Specialusis pedagogas

Techninių IT mokymo priemonių specialistas

Valytojas

VDM grupės pedagogas