NUOTOLINIS MOKYMAS(IS)


Tėvų apklausos apie nuotolinio mokymo(si) organizavimą Vilniaus Baltupių progimnazijoje rezultatai

NUOTOLINIO MOKYMO(SI) ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

NUOTOLINĖS VAIZDO PAMOKOS TAISYKLĖS

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS NUOTOLINIO UGDYMO(SI) TIKSLU

NUOTOLINIO MOKYMO(SI) SCHEMA

DUK

Pamokų laikas 1-8 klasių mokiniams:

1 pamoka – 8.55 – 9.40;

2 pamoka – 9.50 – 10.35;

3 pamoka – 10.45 – 11.30;

4 pamoka – 12.00 – 12.45;

5 pamoka – 12.55 – 13.40;

6 pamoka – 13.50 – 14.35;

7 pamoka – 14.45 – 15.30.

Mokinius ir tėvus konsultuoja:

  1. Bendraisiais klausimais – direktorė Ligita, direktorius@baltupiu.vilnius.lm.lt, tel. 8 673 93841, ir raštinės vadovė Jurgita, rastine@baltupiu.vilnius.lm.lt, tel. 8 673 93953.
  2. Dėl elektroninio dienyno – sekretorė Inga, darbuimokykloje@gmail.com, tel. 8 602 96955;
  3. Dėl Google mokymosi aplinkos – techninių IT mokymo priemonių specialistas Giedrius, giedrius.krusnauskas@vilnius.eu, tel. 8 686 74149;
  4. Dėl EDUKA, EMA – dalykų mokytojai;
  5. Dėl nuotolinio mokymo(si) organizavimo – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Gražina (1-4 klasės), pradine@baltupiu.vilnius.lm.lt, tel. 8 673 93355, ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui Kristina (5-8 klasės), pagrindine@baltupiu.vilnius.lm.lt, tel. 8 675 65813;
  6. Pagalbos mokiniui specialistai: socialinė pedagogė Ronalda, tel. 8 674 17365, psichologė Gintarė, tel. 8 672 78635, logopedė Daiva 8 676 39755, specialioji pedagogė Audronė, tel. 8 600 80643.

NAUDINGA INFORMACIJA:

Vebinaras tėvams „Nuotolinis mokymas. Kaip išgyventi tėvams?“

Vilniaus miesto savivaldybės informacija apie nuotolinį mokymą(si)

Vilniaus pedagoginės psichologinės tarnybos rekomendacijos

Būk saugus internete

„Vyturio“ biblioteka

Kaip naudotis „Vyturio“ biblioteka?

Informaciniai ištekliai internete