Mokytojų pareigybių aprašymai


Biologijos mokytojo pareigybės aprašymas

Chemijos mokytojo pareigybės aprašymas

Dailės mokytojo pareigybės aprašymas

Dorinio ugdymo (etikos) mokytojo pareigybės aprašymas

Dorinio ugdymo (tikybos) mokytojo pareigybės aprašymas

Fizikos mokytojo pareigybės aprašymas

Fizinio ugdymo mokytojo pareigybės aprašymas

Gamtos ir žmogaus mokytojo pareigybės aprašymas

Geografijos mokytojo pareigybės aprašymas

Informacinių technologijų mokytojo pareigybės aprašymas

Istorijos mokytojo pareigybės aprašymas

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojo pareigybės aprašymas

Matematikos mokytojo pareigybės aprašymas

Muzikos mokytojo pareigybės aprašymas

Pradinio ugdymo mokytojo pareigybės aprašymas

Technologijų mokytojo pareigybės aprašymas

Užsienio kalbos (anglų) mokytojo pareigybės aprašymas

Užsienio kalbos (prancūzų) mokytojo pareigybės aprašymas

Užsienio kalbos (vokiečių) mokytojo pareigybės aprašymas

Užsienio kalbos (rusų) mokytojo pareigybės aprašymas

Žmogaus saugos mokytojo pareigybės aprašymas

Šokio mokytojo pareigybės aprašymas