Mokinių priėmimo komisija

  • Kristina Beinorienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui – pirmininkė;
  • Gražina Židonienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui – narė;
  • Dovilė Martinonienė, specialioji pedagogė, logopedė – narė;
  • Daiva Švirinaitė, logopedė – narė;
  • Simona Burgėlaitė, psichologo asistentė – narė;
  • Inga Pakalnienė, istorijos, etikos mokytoja, progimnazijos tarybos narė – narė;
  • Jurgita Stasevičiūtė-Radzevičienė, raštinės vadovė – komisijos sekretorė.