separator-cyrus-infosolutions2„Progimnazijų patyriminis mokymasis, skatinantis tyrimų rezultatų analizė, vertinimo ir įsivertinimo įrankių panaudojimas, refleksija ir sklaida“separator-cyrus-infosolutions

Baltupių progimnazija dalyvavo Lietuvos progimnazijų asociacijos vykdomame projekte „Progimnazijų patyriminis mokymasis, skatinantis tyrimų rezultatų analizė, vertinimo ir įsivertinimo įrankių panaudojimas, refleksija ir sklaida“.  Lapkričio 25 dieną įvyko projekto kūrybinių partnerysčių pažintinis vizitas, kuriame dalyvavo dorinio ir socialinio ugdymo, pradinio ugdymo mokytojai, pavaduotojai ir skyrių vedėjai, direktoriai iš bendradarbiaujančių Šiaulių „Romuvos“, Panevėžio „Vyturio“, Panevėžio „Saulėtekio“, Kauno technologijos universiteto Vaižganto, Kupiškio Povilo Matulionio, Vilniaus Petro Vileišio, Vilniaus Antakalnio, Vilniaus Taikos, Vilniaus „Ąžuolyno“ progimnazijų. Svečiai stebėjo pamokas, Padėkos pertrauką 5-8 klasių mokiniams, pasidalino gerąja patirtimi, idėjomis, inovacijomis apie efektyvių mokinių vertinimo ir įsivertinimo būdų taikymo praktiką. Progimnazijų direktoriams vyko atskira direktoriaus Viktoro Blinovo organizuota veikla. Po pietų kūrybinių partnerysčių vizito dalyviai viešėjo Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje.

 

Plačiau>>>