Metinė direktorės veiklos ataskaita

Metinė direktorės veiklos ataskaita

Kviečiame mokyklos bendruomenę susipažinti su Vilniaus Baltupių progimnazijos direktorės 2021 metų veiklos ataskaita.  Iki 2022-01-30 galite pateikti pasiūlymus dėl jos vertinimo įstaigos tarybai (Progimnazijos tarybos pirmininkas Alvydas Aleksandravičius, el. p.  aleksandravicius@gmail.com). Progimnazijos taryba, įvertinusi direktorės metų veiklos ataskaitą ir įstaigos bendruomenės narių siūlymus, priima sprendimą dėl vadovo metų veiklos ataskaitos įvertinimo.

  DIREKTORĖS 2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITA