Informacija mokinių tėvams

Informacija mokinių tėvams

  1. Pirmų klasių ir naujai atvykusių į 2-8 klases mokinių sąrašus, klasių vadovų paskirstymą skelbsime rugpjūčio 27 d. 15.00 val. mokyklos internetinėje svetainėje.
  2. Mokinių tėvai apie 5 klasių mokinių suskirstymą į klases bus informuoti e-dienynu rugpjūčio 27 d.
  3. Informacija dėl Rugsėjo 1-osios šventės bus skelbiama rugpjūčio 25 d. mokyklos internetinėje svetainėje.
  4. Informacija apie mokinių testavimą ir grįžimo sąlygas į mokyklą bus skelbiama po vadovų pasitarimo, kuris vyks rugpjūčio 26 d.