Džiaugiamės mokinių pasiekimais fizikos olimpiadoje!

Džiaugiamės mokinių pasiekimais fizikos olimpiadoje!

Jonas B., 8d – III vieta;

Linas J., 8c – padėkos raštas!

Didžiuojamės ir linkime sėkmės!