VAIKAI TURI TEISĘ

VAIKAI TURI TEISĘ

4e klasės mokiniai (klasės vadovė – mokytoja Gražina Levinskaitė) pirmą kartą plačiau apie vaiko teises sužinojo 3 klasėje per pasaulio pažinimo pamokas ir klasės valandėlę. Tada skaitėme Vaiko teisių konvenciją. Vaikai užsirašė ant sąsiuvinių segtuvų labai svarbų telefoną 116111, kuriuo galima paskambinti, jei manai, kad tavo teisės pažeistos. Bibliotekos skaitykloje ieškojome informacijos, kas yra ta vaikų linija. Čia daug padėjo bibliotekos vedėja Božena. Ji papasakojo apie vaiko teisių pažeidimą – smurtą, patyčias elektroninėje erdvėje.
Šiemet žinias gilinome per pamoką-projektą. Tema: VAIKAI TURI TEISĘ… Mokiniai diskutavo temomis „Kaip dera ginti savo teises“, „Kaip jokiu būdu nedera ginti savo ir kitų teisių“. Po diskusijos surengėme plakatų pristatymą aptarta tema. Gera daug žinoti apie save ir kitus! Jautiesi stipresniu.