,,Baltupių griausmų‘‘ rikiuotė narsiai žvelgia ateitin: ,,Ne mokyklai, o gyvenimui mokomės‘‘

,,Baltupių griausmų‘‘ rikiuotė narsiai žvelgia ateitin: ,,Ne mokyklai, o gyvenimui mokomės‘‘

Spalio 2 d. vėl išsirikiavo Baltupių progimnazijos Jaunojo kario būrelis ,,Baltupių griausmai‘‘. Būreliui vadovauja Krašto apsaugos savanoriškų pajėgų vyresnysis leitenantas Vidmantas Kuprevičius.

Jaunieji būrelio kariai mokosi greitai sukaupti dėmesį, išsirikiuoti, išgirsti užduotį vienu ypu. Taip pat greitai pakartoti išgirstą komandą (tarkim, ,,Ėjo meškinas pro šalį‘‘), sužinoti, ką karys valgo, kai išvyksta iš kareivinių į poligoną ar miškus; kokie ginklai yra geriausi kario draugai; kaip karys pasistato būstą iš sniego, velėnos, karčių; užkuria ugnį titnagu, saule, medžius trindami. Mokosi NATO kovinio įsakymo punktų, taktinių sutartinių ženklų; orientuotis kompasu arba, kaip žvaigždės rodo; radijo ryšio procedūrų; judėti kovine rikiuote: laužyta vora, kovine grandim, kyliu,  ,,judu-dengiu‘‘ būdu; žvalgybos elementų: ,,ramunėle‘‘, reidais iš patrulinės bazės; ištarti savo vardą NATO abėcėle, nupiešti NATO laivyno raidinius bei sąvokinius signalus. Jei oras yra taktinis – ,,Baltupių griausmai‘‘ griaudėja mokyklos stadione.

Judrieji žaidimai, nuotykių knygų puslapiai, prasmingi posakiai (skubėk lėtai; taupyk duoną, o ne darbą; ne mokyklai, o gyvenimui mokomės; kur du stos – daugiau padarys…) bei mokslo metams pasibaigus – kvapnus laužas (sykiu su Baltupių radijo būreliu) – tai tik kelios įvairiaspalvės dėlionės dalys, kurios ugdo sąmoningą pilietį, Jaunąjį Tėvynės Lietuvos gynėją.

„Baltupių griausmų“ vadovas Vidmantas