Džiaugiamės Vilniaus miesto mokyklų 5-8 klasių mokinių gamtos mokslų olimpiados rezultatais:

Džiaugiamės Vilniaus miesto mokyklų 5-8 klasių mokinių gamtos mokslų olimpiados rezultatais:

Saulė Kazuraitė, 6c klasės mokinė, laimėjo I vietą 6 klasių mokinių tarpe,
Jurgis Kemeklis, 5d klasės mokinys, laimėjo III vietą 5 klasių mokinių tarpe,
Domas Davidavičius, 8b klasės mokinys, užėmė IV vietą 8 klasių mokinių tarpe ir gavo pagyrimo raštą.
Dėkojame laimėtojams ir mokytojai Editai Koverovienei.