„Zipio draugai“

„Zipio draugai“

Priešmokyklinio ugdymo ,,Kodėlčiukų“ ir ,,Smalsučių“ grupių vaikai dalyvauja tarptautinėje ankstyvosios prevencijos programoje ,,Zipio draugai“. Šios programos tikslas – padėti vaikams įgyti socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų, siekiant geresnės vaikų emocinės savijautos. Programa moko vaikus suvokti ir kalbėti apie jausmus, įdėmiai išklausyti, susidraugauti ir išsaugoti draugystę, kreiptis pagalbos ir padėti aplinkiniams, įveikti vienišumą, atstūmimą, patyčias ar priekabiavimą, spręsti konfliktus, lengviau išgyventi pasikeitimus ir netektis. Moko vaikus empatijos, susirasti draugų, kreiptis paramos ir ją priimti bei padėti aplinkiniams. Padeda ne tik nesileisti būti patyčių aukomis, bet ir patiems netapti priekabiautojais.

,,Zipio draugų“ programa sudaryta iš šešių dalių: ,,Jausmas“, ,,Bendravimas“, ,,Tarpusavio santykių užmezgimas ir nutraukimas“, ,,Konflikto sprendimas“, ,,Pasikeitimo ir netekties išgyvenimas“, ,,Įveikėme“. Kiekvienos dalies pirma valandėlė pradedama nauju pasakojimu. Pasakojimo herojai – vabaliukas Zipis ir jo draugai susiduria su visiems vaikams gerai pažįstamomis situacijomis: liūdi ir pavydi, draugauja ir pykstasi, išgyvena netektis ir sugeba vėl pasijusti gerai. Programoje dalyvaujantys vaikai klausosi pasakojimų, atlieka įvairias užduotis ir augina tikrą visos grupės draugą – Zipį.