7-tų klasių mokinių tėvų susirinkimas

7-tų klasių mokinių tėvų susirinkimas

7-tų klasių mokinių tėvų susirinkimas vyks rugsėjo 26 d., antradienį.

18.00 val. tėvų komitetų susitikimas su administracija.

18.30 val. bendras susirinkimas aktų salėje.

19.00 val. klasių tėvų susirinkimai kabinetuose.