NACIONALINIS MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMAS 2016-2017 M.M.

NACIONALINIS MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMAS 2016-2017 M.M.

Mūsų progimnazijoje balandžio 19  – gegužės 5 d. 2, 4, 6 ir 8 klasių mokiniai dalyvauja Nacionaliniame mokinių pasiekimų patikrinimo tyrime. Šio patikrinimo tikslas – sudaryti sąlygas mokykloms ir mokytojams savarankiškai ir objektyviai įsivertinti savo mokinių mokymosi pasiekimus, rinkti grįžtamojo ryšio informaciją, skatinti mokyklos pažangą ir veiklos pokyčius.

4, 6 ir 8 klasių mokiniai, tėvų sutikimu,  pildys ir mokinio klausimyną. Gauti klausimyno rezultatai padės tiksliau įvertinti mokyklos pridėtinę vertę, aplinką, kuri turi/neturi įtakos besimokančių mokinių mokymosi pasiekimams bei mokinio saviraiškai. Gauti duomenys leis tobulinti visas progimnazijos veiklos sritis. (Su klausimynu galima susipažinti NEC interneto svetainėje http://www.nec.lt/342/).

NMPP organizavimo ir vykdymo Vilniaus Baltupių progimnazijoje 2017 m. TVARKOS APRAŠAS

NMPP vykdymo TVARKARAŠTIS 2017 m.

Dažniausiai užduodami klausimai apie NMPP