Vilniaus Baltupių progimnazija – tarptautinio tyrimo „Įsitrauk!“ dalyvė

Vilniaus Baltupių progimnazija – tarptautinio tyrimo „Įsitrauk!“ dalyvė

Vilniaus Baltupių progimnazija dalyvauja Suomijos mokslo akademijos inicijuotame tarptautiniame tyrime „Įsitrauk“. Tyrimo duomenys renkami bendradarbiaujant šešioms Lietuvos mokykloms, Mykolo Romerio universitetui ir Jyväskylä universitetui (Suomija).

Kovo 28 d. priešmokyklinio ugdymo pedagogės, būsimų pirmų klasių vadovės, mokyklos administracija ir psichologė dalyvavo tarptautinio tyrimo „Įsitrauk!“ pristatyme ir mokymuose.

Šiuo tyrimu siekiama išsiaiškinti, kaip tėvų ir mokytojų įsitraukimas yra susijęs su vaikų mokymosi pasiekimais, motyvacija bei elgesiu pereinamuoju laikotarpiu iš priešmokyklinės grupės į pradinę mokyklą. Antrasis šio projekto tikslas yra išsiaiškinti, kokie tėvų ir mokytojų mokymo bei emocijų raiškos būdai gali paskatinti geriau suprasti tėvų – vaikų ir mokytojų – vaikų santykius bei atrasti praktinius būdus, kurie padėtų mokytojams ir tėvams prisidėti prie pozityvios vaiko raidos pereinamuoju laikotarpiu.