„Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ 2017“

„Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ 2017“

Kovo 20-26 d. visoje Lietuvoje vyks „Vaikų linijos“ iniciatyva „Veiksmo savaitę BE PATYČIŲ 2017“, kuri skatina visus vaikus ir suaugusiuosius pastebėti patyčias, pranešti apie jas ir taip jas stabdyti. Vaikai kviečiami pasakoti apie patiriamas arba stebimas patyčias suaugusiam, kuriuo jie pasitiki. Taip pat suaugusieji raginami reaguoti į patyčias ir jas stabdyti.
Mūsų mokykla prisideda prie šios akcijos ir skatina atsakingai elgtis ne tik šią savaitę, bet nuolatos.
Kovo 20-24 d. mokykloje vyks šiai iniciatyvai skirtos veiklos:

– Mokiniai pasipuoš ženkliukais iš socialinės akcijos „Aš nepritariu patyčioms, o tu?“.
– Skleidžiama informacija apie „Veiksmo savaitę BE PATYČIŲ 2017“. Savaitės šūkis – „Patyčios bijo tavo nepritarimo“.
– Mokyklos bibliotekoje vyks knygų, parašytų draugystės tematika, paroda.
– Laiško draugui, iš kurio tyčiojasi, ekspozicija bibliotekoje.
– Pagalbos dėžutė „Padėk draugui ir sau“ .
– Paskaita-diskusija tikybos/etikos pamokų metu 6 ir 7 klasių moksleiviams apie internetines patyčias, saugumą internete.
– Plakatų su 4 mandagumo žodžiais: „Labas, ačiū, prašau, atsiprašau“ ekspozicija Agoros aikštėje ir geriausio plakato rinkimas.
– Aktyvioji pertrauka Agoros aikštėje „Draugaukime“ (kovo 22 d.).
– Rekordinis apsikabinimas (kovo 22 d.).
– Paskaita tėveliams apie patyčias, kitokius vaikus ir teisinius klausimus (kovo 22 d.).
– Ilgųjų pertraukų metu vyks vokalinio ansamblio „Šypsenėlė“ koncertai.
– Pirmos pamokos metu visi pradės pamoką „Gero žodžio minute“ (kovo 24 d.).
– Klasių valandėlių metu, klasių vadovai praves užsiėmimus temomis: „Mūsų rankos ir žodžiai skirti ne patyčioms!“, „Kiekvienas gali sustabdyti patyčias“, „Nelauk, kol sunkumai užaugs“.
– Vyks „Stop pertrauka“ pamokų metu, kilus patyčių atvejui.
– Informacijos sklaida apie pagalbos vaikams linijų kontaktus.