Kviečiame į konkursą „Lietuvos istorijos žinovas“

Kviečiame į konkursą „Lietuvos istorijos žinovas“

Ar žinai savo Tėvynės istoriją?

Ar nori patirti pažinimo džiaugsmą?

Ar jauti, kad tai yra svarbu?

TAIP?! Tada ateik į konkursą „Lietuvos istorijos žinovas“!

2017 m. kovo 10 d. (penktadienį) 10 val. 5-8 klasių Baltupių progimnazijos mokiniai dalyvaus Lietuvos istorijos mokytojų asociacijos organizuojamame Nacionaliniame konkurse „Lietuvos istorijos žinovas“.

Konkursu siekiama prasmingai paminėti Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimą, ugdyti nuostatą, kad kiekvienas turi gerai žinoti ir suprasti savo tautos istoriją, stiprinti tapatumo ir pasididžiavimo jausmą savo valstybe. Taip pat siekiama skatinti visuomenės bendruomeniškumą, puoselėti savo krašto tradicijų išugdytas dvasines vertybes, skatinti užsienyje gyvenančius lietuvius drauge prasmingai paminėti šią dieną.

Konkurse gali dalyvauti 5-12 klasių mokiniai, Lietuvos Respublikos piliečiai ir gyventojai bei išeivija. Vilniuje visuomenė kviečiama į Nacionalinę Martyno Mažvydo biblioteką (dalyviai renkasi 9.30 val.).