Kovo 31 d. – kultūrinės-pažintinės veiklos diena

Kovo 31 d. – kultūrinės-pažintinės veiklos diena

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtintu ugdymo planu, kovo 31 d. progimnazijoje organizuojama kultūrinės-pažintinės veiklos diena. Ši veikla sudaro formuojamojo ugdymo turinio dalį ir siejama su progimnazijos ugdymo tikslais, mokinių mokymosi poreikiais, skatinančiais kūrybiškumą, ugdanti mokėjimo mokytis kompetenciją ir organizuojama už mokyklos ribų.

5-8 KLASIŲ MOKINIŲ IŠVYKOS KOVO 31 D.