Priėmimo į pirmą klasę nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. tvarka

Priėmimo į pirmą klasę nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. tvarka

Pranešame, kad Vilniaus miesto Savivaldybės taryba 2016 m. gruodžio 7 d. posėdyje priėmė sprendimą pakeisti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 5 d. sprendimu Nr. 1-1273 patvirtintą „Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo“ 14 punktą, ir nurodė prašymus dėl priėmimo į pirmą klasę teikti ne nuo sausio 2 d., o nuo 2017 m. kovo 1 d.

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento raštas, 2016-12-12 Nr. A51-94036/16-(3.3.2.9-EM4)