Baltupių progimnazija – ES lėšomis finansuojamo projekto „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ dalyvė

Baltupių progimnazija – ES lėšomis finansuojamo projekto „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ dalyvė

Džiaugiamės, jog mūsų mokykla sėkmingai įveikė atranką ir tapo viena iš projekto „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ dalyvių.

Mokyklos buvo atrinktos, įvertinus jų motyvaciją, užmegztas kūrybinės, gamtamokslinės, ekologinės krypties partnerystes, dalyvavimą tarptautiniuose ir šalies projektuose, inovatyvių ugdymo metodų taikymą, informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimą ugdymo procese, NVŠ veiklos skatinimą ir sklaidą mokykloje, dėmesį specialiųjų ugdymo poreikių turintiems, socialinę atskirtį patiriantiems mokiniams, bendruomenės dalyvavimą mokyklos gyvenime.

Šio projekto metu mokiniai turės galimybę dalyvauti įvairiose edukacinėse programose ir užmegzti kūrybines partnerystes.

Kiekvienai atrinktai mokyklai bus siūloma dalyvauti 6 edukacinėse programose, po dvi iš kiekvienos tematinės kategorijos: 2 kultūrinės – meninės krypties, 2 technologijų ir kūrybinių industrijų krypties, gamtinės ir ekologinės krypties. Kiekvienos programos trukmė – viena valanda, dalyvauti programoje vienu metu galės 20 – 25 mokiniai. Pasirinktos 6 edukacinės programos, mokinių atvežimas iki vietos, kur vykdoma programa, ir parvežimas iki mokyklos bus finansuojama iš projekto lėšų.

Sudalyvavusios visose šešiose programose mokyklų bendruomenės turės įgyvendinti kūrybinį projektą, apibendrinantį įgytas patirtis, pvz., surengti parodą, sukurti spektaklį ar filmuką, atlikti tiriamąjį darbą ar pan. Mokyklų kūrybinių partnerysčių projektai bus talpinami virtualioje erdvėje www.emokykla.lt.

Mūsų mokykla projekto veiklose dalyvaus 2018 m. vasario mėn. – 2019 m. vasario mėn.

Plačiau nuorodoje: http://www.lmnsc.lt/lt/naujienos/2209