Pasirašyta Didlaukio akademinio miestelio bendradarbiavimo sutartis

Pasirašyta Didlaukio akademinio miestelio bendradarbiavimo sutartis

2016 m. balandžio 27 dieną Didlaukio akademinio miestelio bendradarbiavimo sutartį pasirašė Mykolo Romerio universiteto rektorius doc. dr. Algirdas Monkevičius, Vilniaus kolegijos direktorius dr. Gintautas Bražiūnas, Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centro direktorė Rita Pečiukaitytė ir Vilniaus Baltupių progimnazijos direktorius Viktoras Blinovas.
Pasirašydamos šią sutartį šalys sieks sujungti savo profesines ir kitas žinias, darbą, įgūdžius, dalykinius ryšius ir reputaciją, rengiant Didlaukio akademinio miestelio įsteigimo, veiklos ir plėtros galimybių studiją; bendrai ieškoti galimybių Didlaukio akademinio miestelio vykdomoms veikloms finansuoti, parengiant projektus nacionaliniams, Europos Sąjungos ir kitiems tarptautiniams fondams.
Taip pat planuojama glaudžiau ir aktyviau bendradarbiauti keliant darbuotojų kvalifikaciją, dalinantis informacija apie vykdomų mokymų galimybes, dalyvaujant bendruose renginiuose.
Bus siekiama skatinti bendrų tarptautinių ir nacionalinių projektų rengimą ir vykdymą, mokslo taikomosios veiklos ir tyrimų plėtojimą, bendrai vykdyti bendrus mokslinius tyrimus ir užsakymus. Planuojama skatinti darbuotojus naudotis bendrai naudotis visų įstaigų infrastruktūra – bibliotekomis, auditorijomis, konferencijų ir sporto salėmis.
Pasak Mykolo Romerio universiteto rektoriaus doc. dr. Algirdo Monkevičiaus, visos šalys susitarė dėl atviros partnerystės ir bendradarbiaus lygiomis teisėmis. Prie Didlaukio akademinio miestelio galimybių studijos rengimo ir bendrų veiklų bus kviečiamos prisijungti Vilniaus miesto Baltupių, Fabijoniškių ir Visorių bendruomenės. „Kiekvieno iš mūsų sėkmė – tai bendra sėkmė, o nesėkmės taip pat bendros, todėl visus iššūkius sieksime įveikti kartu“, – sakė A. Monkevičius.