Netradicinės dailės pamokos Baltupių progimnazijoje

Netradicinės dailės pamokos Baltupių progimnazijoje

Baltupių progimnazijoje balandžio 7, 8 ir 20 dienomis veiks „Kūrybinės dirbtuvės“, kurias organizuoja ŠMM Švietimo aprūpinimo centras ir Vilniaus dailės akademijos architektai.
Mokinių, mokytojų, mokinių tėvų atstovai turės galimybę aktyviai dalyvauti Baltupių progimnazijos erdvių atnaujinimo projektų kūrime.
Trečiadienį mokyklos direktorius vedė dailės pamokas 1-4 klasių ir 5-8 klasių atstovams, kurie dirbs kūrybinėse dirbtuvėse.
Mokiniai sužinojo, kad:
– „architektas“ yra tos pačios kalbos žodis, kaip ir „Agora“,
– „architektas“, pažodžiui išvertus į lietuvių kalbą, reiškia vyriausiasis dailidė, statybininkas,
– bus sukurtas visos mokyklos atnaujinimo projektas,
– bus tariamasi, kokie darbai bus atlikti 2017 metais UŽ TURIMUS 350 000 eurų,
– už turimus pinigus nebus galima atnaujinti visų erdvių,
– projekto tąsai reiks ieškoti kitų finansavimo šaltinių.
Mokiniai, pridėję ranką prie kaktos, įsitikino, kad erdvėje, esančioje tarp ausų, dailės pamokose vyko intensyvūs cheminiai procesai – išsiskyrė šiluma.
Mokiniai susitarė rytoj susitikti 10 val. ir įžengti į „Kūrybines dirbtuves“. 5-8 klasių mokinių atstovus direktorius rytoj pakvietė pietų.