Civilinė ir darbo sauga progimnazijoje

Civilinė ir darbo sauga progimnazijoje

Šių metų sausio 25-26 d. progimnazijos darbuotojams buvo organizuoti civilinės saugos, priešgaisrinės saugos, darbuotojų saugos ir sveikatos periodiniai instruktažai.
Instruktažų metu buvo kalbama apie:
• ekstremalias situacijas ir jų kilimo priežastis, civilinės saugos signalus, rekomendacijas, kaip elgtis gresiant ar susidūrus su ekstremalia situacija;
• veiksmų planą kilus gaisrui, mokinių evakavimą, vadovaujantis evakavimo planais, evakuacijos krypties ženklais, susirinkimo vietą. Susirinkimo vieta evakuacijos metu yra STADIONAS; esant netinkamos oro sąlygoms, mokiniai būtų sukviesti į lopšelio-darželio „Gintarėlis“ patalpas;
• pavojus, kurie egzistuoja mokykloje ir su kuriais gali susidurti mokiniai ir darbuotojai.