Tarptautinis projektas „Perkeliamųjų gebėjimų vertinimas, 2020“

Tarptautinis projektas „Perkeliamųjų gebėjimų vertinimas, 2020“

Mūsų Progimnazija atrinkta dalyvauti trijų metų trukmės tarptautiniame projekte „Perkeliamųjų gebėjimų vertinimas, 2020“ (angl.: ATS 2020)

                                                                                                                 

Projekte dalyvauja pedagogai iš 10 Europos šalių: Ispanijos, Belgijos, Slovėnijos, Estijos, Suomijos, Kipro, Graikijos, Airijos, Austrijos ir Lietuvos. Iš kiekvienos šalies yra pakviesta po 25 mokyklas, po 4 mokytojus iš kiekvienos mokyklos.
Projektas „Perkeliamųjų gebėjimų vertinimas, 2020“ paskatins konkrečių šalių bei tarptautinę diskusiją apie perkeliamųjų kompetencijų vertinimą. Dalyvaudami šiame projekte planuojame pasiekti šiuos pagrindinius rezultatus:
• Mokytojai sukurs perkeliamųjų gebėjimų vertinimo įrankį, padedantį mokiniams ugdytis perkeliamuosius gebėjimus naudojant IKT ir elektroninį portfelį įvairių dalykų pamokose;
• Bus sukurti mokinių elektroniniai portfeliai jų ugdymosi pažangai stebėti.
Projekto etapai
• Mokyklų atranka 2015 m. rugsėjo – spalio mėn.
• Pasirengimas bandomajam projektui 2015–2016 m.:
a) Pradiniai mokymai (projekto tikslai, koncepcija, ATS2020 mokymo modelis, perkeliamieji gebėjimai, elektroninio portfelio modelis, formuojamasis, apibendrinamasis vertinimas, problemų sprendimas, autentiškas mokymas ir kt.)
b) Įgytų žinių ir gebėjimų taikymas ugdyme.
• Bandomasis laikotarpis 2016–2017 m.: sistemingai taikyti naujas žinias ir ugdyti gebėjimus eksperimentinėse klasėse ir netaikyti kontrolinėse klasėse.
• Įgyvendinimo etapas 2017–2018 m.
• Baigiamosios konferencijos (nacionalinė ir tarptautinė).