„Šeštadienio klubo“ veikla mokinių atostogų metu perkeliama

į darbo dienas

(kovo 30 d. – balandžio 3 d.)

nuo 9 iki 12 val.

Kovo 28 d., balandžio 4 d., šeštadieniais,

pabūkime kartu su tėveliais, broliais, sesėmis šeimoje.