„Lietuvos istorijos žinovas“

Visus bendruomenės narius kviečiame 2015 m. kovo 10 d. (antradienį) 10val. dalyvauti Lietuvos istorijos mokytojų asociacijos (LIMA) pirmą kartą organizuojamame Nacionaliniame konkurse „Lietuvos istorijos žinovas“.
5-8 klasių mokiniai konkurso užduotis pildys trečios pamokos metu.
Konkurso dalyviams pateikiama užduotis, apimanti visus Lietuvos istorijos laikotarpius. Užduotį sudaro atviri, trumpo atsakymo reikalaujantys, visiems dalyviams vienodi klausimai. Užduoties atlikimui skiriamos 45 minutės.
Konkursu siekiama prasmingai paminėti Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimą, ugdyti nuostatą, kad kiekvienas turi gerai žinoti ir suprasti savo tautos istoriją, stiprinti tapatumo ir pasididžiavimo jausmą savo valstybe, skatinti visuomenės bendruomeniškumą, puoselėti savo krašto tradicijų išugdytas dvasines vertybes.
Daugiausia taškų savo mokykloje pagal pateiktą vertinimo instrukciją surinkęs mokinys bus apdovanojamas Nacionalinio konkurso „Lietuvos istorijos žinovas” LIMA tarybos padėkos raštu.
Visa informacija, susijusi su Konkursu, skelbiama tinklalapyje www.istorijosmokytojai.lt.