Pokalbis su ketvirtų klasių mokinių tėveliais apie vaikų mokymą ir mokymąsi

Vasario 5 d. vyko ketvirtų klasių mokinių tėvų susirinkimas, kurio metu buvo kalbama apie ketvirtokų pasirengimą mokytis penktoje klasėje, pasiekimų vertinimą ir įsivertinimą standartizuotais testais 2015 m. gegužės mėn. Susirinkime dalyvavo NEC projekto „Standartizuotų mokinių pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo įrankių bendrojo lavinimo mokykloms kūrimas, II etapas“ vadovė Eglė Melnikė, kuri išsamiai paaiškino kaip mokyklai, mokytojams ir tėvams sklandžiau išnaudoti geriausias šių įrankių teikiamas galimybes, atsakė į tėvams rūpimus klausimus. Pokalbyje taip pat dalyvavo progimnazijos konsultantai S. Likienė, S. Daukanto progimnazijos direktoriaus pavaduotoja, ir dr. R. Prakapas, MRU dėstytojas.