1-8 KLASIŲ MOKINIŲ VEIKLA, SKIRTA LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO DIENAI

1-8 KLASIŲ MOKINIŲ VEIKLA, SKIRTA LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO DIENAI

vasario 16VASARIO 14 D. TVARKARAŠTIS 1-4 KLASĖMS

Eil. Nr.

Laikas

Veikla

Vieta

1.

8.00-8.30 val.

Pagarbos Lietuvos Respublikos, Vilniaus Baltupių progimnazijos vėliavai, herbui, himnui šventė

Aktų salė

2.

8.30-9.55 val.

Integruota paralelinių pradinių klasių mokinių veikla

3.

9.55-11.45 val.

„Baltupių progimnazijos talentai 2014“( 1- 4 klasių talentų pasirodymai)

Aktų salė

4.

11.00-11.45 val.

Profesinis informavimas (trečių klasių mokinių susitikimas su tėveliais)

III a. fojė

5.

11.45-12.05 val.

Pietų pertrauka ir atsisveikinimas iki vasario 24 d. Prasmingų ir saugių atostogų!

VASARIO 14 D. TVARKARAŠTIS 5-8 KLASĖMS

Eil. Nr.

Laikas

Veikla

Vieta

1.

8.00-8.30 val. 8.30-9.00 val.

Klasės pusvalandis (dienotvarkės pristatymas, pasiruošimas ceremonijai Aktų salėje) Pagarbos Lietuvos Respublikos, Vilniaus Baltupių progimnazijos vėliavai, herbui ir himnui šventė

Klasės kabinetas
Aktų salė

2.

9.10-9.45 val.

Klasės valanda – 5 klasės Susitikimas su skautų organizacijos atstovais – 6,7 klasės Direktoriaus V. Blinovo pamoka „Ar galima einant į priekį judėti atgal?“ – 8 klasės

Klasės kabinetas
Aktų salė
207 kabinetas

3.

9.55-10.40 val.

Integruota pamoka (integruotų pamokų tvarkaraštis ir vieta tikslinama)

 

4.
 

11.00-11.45 val.

Integruota pamoka (integruotų pamokų tvarkaraštis ir vieta tikslinama)

 

5.

12.05-14.00 val.

„Baltupių progimnazijos talentai 2014“

Aktų salė