Paroda

Prieš trejetą amžių saulės, dar tebestoviniuojančios dangaus skliaute, bet jau pasiruošusios vėl kopti, šviesą išvydo pirmasis mūsų poetas Kristijonas Donelaitis. Jis iškilo pirmas – ir iki šiol tebėra didžiausias, pasirodė pirmas – ir liko nepralenktas.

(D. Dilytė-Staškevičienė)

Bibliotekoje – informaciniame centre parengta paroda, skirta grožinės lietuvių literatūros pradininkoKristijono Donelaičio 300-osioms gimimo metinėms. K. Donelaičio poema „Metai“ 1977 m. UNESCO nutarimu yra įtraukta į Europos literatūros šedevrų sąrašą. 2014 metai LR Seimo oficialiai paskelbti K. Donelaičio metais, o 300-osios jo gimimo metinės įtrauktos į UNESCO sukakčių sąrašą.1