Baltupių progimnazija priima vaikus į pirmąją klasę 2014 – 2015 mokslo metams

Baltupių progimnazija priima vaikus į pirmąją klasę 2014 – 2015 mokslo metams

Tėvai (globėjai, rūpintojai) mokyklai pateikia šiuos dokumentus:
– prašymą;
– vaiko gimimo liudijimą ir kopiją (ją galima padaryti mokykloje);
– nustatytos formos vaiko sveikatos patikrinimo pažymą (pateikti iki birželio 1 d.);
– dvi vaiko dokumentines nuotraukas (galima pateikti rugsėjo 1 d.).

Pradėti mokytis pagal pradinio ugdymo programą priimamas vaikas, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai. Atsižvelgiant į individualią vaikų brandą ir pasirengimą mokyklai, į pirmąją klasę gali būti priimami ir 6 metų vaikai.

Tėvai (globėjai, rūpintojai),  norintys leisti vaiką į pirmą klasę, kai tais kalendoriniais metais jam dar nesueina 7 metai, pateikia vaiko brandumą mokyklai patvirtinančią rekomendaciją, kurią išduoda lankyta ugdymo įstaiga. Brandumo mokyklai vertinimą atlieka ir mūsų mokyklos specialistai.

Prašymai priimami progimnazijos raštinėje darbo dienomis nuo 7.30 iki 16.00 val.